ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89.25 ทอง 15  
16 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 88.25 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.75 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.75 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.50 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 85.25 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.90 ทอง 33  
34 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.75 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.50 ทอง 35  
36 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.25 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.75 ทอง 38  
39 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.25 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.75 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.50 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 82.25 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 45  
46 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 81.75 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 81.50 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.25 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.75 ทอง 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 80.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. เลย เขต 2 80.25 ทอง 52  
53 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านท่าก้อน สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 65 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฏร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 6 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน