ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 332
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 89.66 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 87.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนโนนงามศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร - -  
22 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน