ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.83 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 82.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79.66 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 75.66 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 69.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 67.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67.33 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน