ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 85.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.66 ทอง 14  
17 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.66 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.66 ทอง 20  
22 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 83.66 ทอง 20  
23 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนแสนสุข สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.66 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านแพงพวย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.66 ทอง 29  
31 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 82.66 ทอง 29  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.66 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.33 ทอง 33  
35 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.33 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.33 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 40  
42 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.66 เงิน 42  
43 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม สพป. นครพนม เขต 2 79.66 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.33 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 77.33 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองนาใน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.66 เงิน 48  
49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.33 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 75.33 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.33 เงิน 51  
53 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 67.66 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน