ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 328
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน