ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.30 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 62.60 ทองแดง 22  
23 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 61 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน