ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 9  
15 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 9  
16 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 9  
17 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 23  
27 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 23  
28 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 23  
29 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 23  
30 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 23  
31 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 23  
32 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 32  
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน