ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 324
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 96.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 84.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 77.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 77.30 เงิน 15  
16 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 67.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.60 ทองแดง 18  
20 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 67.30 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 66.30 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 65.30 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 65.30 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63.30 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61.60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 60.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 57 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56.30 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน