ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 4  
9 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 4  
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 4  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 11  
19 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 11  
20 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านโนนคุต สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 20  
26 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 20  
27 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 20  
28 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 20  
29 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 29  
34 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 29  
35 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 29  
36 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 29  
37 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 29  
38 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75 เงิน 41  
44 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 41  
45 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน