ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบุกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 6  
15 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 6  
16 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง 6  
17 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 6  
18 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 6  
19 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 19  
21 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 19  
27 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 19  
28 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 19  
29 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 85 ทอง 19  
30 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 19  
31 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 19  
32 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 19  
33 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 19  
34 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 19  
35 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 19  
36 โรงเรียนบ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 19  
37 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 19  
38 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 19  
39 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 19  
40 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 19  
41 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 19  
42 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 19  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 43  
45 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 43  
47 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 76 เงิน 43  
48 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 43  
49 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 43  
50 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 43  
51 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 43  
52 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 43  
53 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 43  
54 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 43  
55 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 43  
56 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 43  
57 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 43  
58 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 43  
59 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 43  
60 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 43  
61 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน