ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกำแมด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.30 ทอง 13  
15 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77.30 เงิน 17  
19 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 74.60 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.60 เงิน 22  
25 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน