ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 17  
21 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนสวนสนขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 37  
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหม้อทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน