ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 315
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 90.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.30 ทอง 11  
13 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.30 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.30 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73.30 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 73.30 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 66.30 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
22 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
23 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน