ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตามา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 95.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.34 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 91.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.67 ทอง 11  
14 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 89.34 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.34 ทอง 20  
21 โรงเรียนกมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.67 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 83.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.34 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.34 ทอง 29  
31 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาซึม สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 82.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหม้อทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.34 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 81.34 ทอง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80.67 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80.67 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.67 ทอง 39  
42 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 79.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 78.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน