ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 23  
31 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 23  
32 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 23  
33 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 23  
34 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 23  
35 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 23  
36 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 23  
37 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 23  
38 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 23  
39 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 23  
40 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 23  
41 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 23  
42 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 23  
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 23  
44 โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 23  
45 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 23  
46 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 23  
47 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 23  
48 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 23  
49 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 23  
50 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 23  
51 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 23  
52 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 23  
53 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 23  
54 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 23  
55 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 23  
56 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 23  
57 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 23  
58 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 23  
59 โรงเรียนมารีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 23  
60 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 23  
61 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน