ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 6  
10 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านป่าตาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 11  
15 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 15  
21 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 22  
26 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 22  
27 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 22  
28 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 22  
29 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านป่าผาง สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 29  
33 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 29  
34 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 29  
35 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 35  
38 โรงเรียนเขว้าศึกษา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 35  
39 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 35  
40 โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 40  
45 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 40  
46 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 40  
47 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 40  
48 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 40  
49 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เลย เขต 3 79 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 49  
51 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 49  
52 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 49  
53 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 49  
54 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 54  
57 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 54  
58 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 54  
59 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 54  
60 โรงเรียนบ้านโพนทราย สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 54  
61 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน