ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (พิศาลราษฏร์พัฒนา) สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 12  
16 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 16  
19 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 16  
20 โรงเรียนชุมชนนิรมัย สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านขัวล้อ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านป่าเพกา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านโดนออง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 25  
29 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 29  
33 โรงเรียนหินฝนวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 29  
34 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 34  
40 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 34  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านสระพังข่า สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 41  
47 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 41  
48 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 41  
49 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 49  
50 โรงเรียนอุดมสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 51  
54 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 51  
55 โรงเรียนบ้านเฉนียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 51  
56 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน