ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 10  
15 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 21  
27 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 21  
28 โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 28  
33 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 28  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 34  
38 โรงเรียนห้วยตาเปอะ สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 34  
39 โรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 39  
42 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 43  
44 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 43  
45 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 46  
48 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป. ยโสธร เขต 2 77 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 49  
51 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 76 เงิน 52  
53 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 52  
54 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 54  
55 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 72 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 68 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน