ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขวิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านเลียบ สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 10  
15 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบะนกทา สพป. สกลนคร เขต 3 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านผำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 28  
32 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 28  
33 โรงเรียน เทพปัญญา สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 33  
36 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76 เงิน 33  
37 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 33  
38 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 33  
39 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76 เงิน 33  
40 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 33  
41 โรงเรียนบ้านป่าข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 73 เงิน 43  
45 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 43  
46 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 43  
47 โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านอีโต้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 71 เงิน 47  
50 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 71 เงิน 47  
51 โรงเรียนชุมชนพลับพลา สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 51  
53 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง สพป. นครราชสีมา เขต 5 70 เงิน 51  
54 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 51  
55 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 51  
56 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 51  
57 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 70 เงิน 51  
58 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 70 เงิน 51  
59 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 69 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน