ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาพราม สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 11  
16 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84 ทอง 16  
21 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 16  
22 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 16  
23 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 23  
29 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 34  
39 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 34  
40 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 34  
41 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 47  
49 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านหนองการะโก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 49  
53 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 49  
54 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 49  
55 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 76 เงิน 49  
56 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 56  
60 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 56  
61 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 75 เงิน 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน