ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 7  
12 โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านผาหวาย สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 16  
21 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 16  
22 โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านศรีนาวา สพป. บึงกาฬ 88 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 23  
31 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 23  
32 โรงเรียนบ้านแสนอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 23  
33 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 23  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านโนนเซียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 36  
41 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 42  
46 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 42  
47 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 42  
48 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านน้ำเป สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านซำทอง สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 52  
56 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 52  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 81 ทอง 57  
58 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 57  
59 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 57  
60 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน