ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 23  
28 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านพันนา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านนากับแก้ สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนเสกวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 42  
45 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านศรีนาวา สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 45  
49 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 49  
51 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 49  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านพังคอง สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว สพป. ยโสธร เขต 1 67 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 67 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน