ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 13  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 17  
21 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 17  
22 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 79 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. เลย เขต 1 79 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 35  
40 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 35  
41 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 41  
43 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 46  
48 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 48  
50 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 50  
52 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 54  
55 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 71 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 70 เงิน 57  
58 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 69 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 69 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน