ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาล สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 6  
10 โรงเรียนหนองประดู่วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 91 ทอง 11  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 17  
22 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 17  
23 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 17  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 24  
31 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 24  
32 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 24  
33 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 24  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึงนามาลาหัวด่านนาปูน สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 34  
37 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 34  
38 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 34  
39 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 34  
40 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 40  
44 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 40  
45 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 87 ทอง 40  
46 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 40  
47 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 47  
53 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 47  
54 โรงเรียนบ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 47  
55 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 47  
56 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 56  
59 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 56  
60 โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 56  
61 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน