ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเป้า สพป. ยโสธร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเพชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 8  
15 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 8  
16 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 8  
17 โรงเรียนบ้านกะทะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 91 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 17  
20 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านบัวท่า สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองพันทา สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองนาเทิงโนนผึ้ง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านโจรก สพป. สุรินทร์ เขต 3 76 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 39  
43 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 39  
44 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 44  
48 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 44  
49 โรงเรียนบ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 75 เงิน 44  
50 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 44  
51 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 44  
52 โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านคอนสา สพป. เลย เขต 1 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านทะลอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 52  
57 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 52  
58 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 74 เงิน 52  
59 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74 เงิน 52  
60 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 52  
61 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน