ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดโชติการาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 10  
13 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านบูรพา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 16  
20 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 16  
21 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 65 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 63 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านพังงู สพป. อุดรธานี เขต 3 60 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 37  
43 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60 ทองแดง 37  
44 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 37  
45 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 57 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 57 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 54 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 53 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 51 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 51 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 50 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 46 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 46 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 46 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 46 เข้าร่วม 53  
57 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 46 เข้าร่วม 53  
58 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 44 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 40 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน สพป. นครราชสีมา เขต 5 39 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 33 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน