ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 92.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ สพป. หนองคาย เขต 1 92.10 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 89.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 89.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 89.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 88.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 88.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 88.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.14 ทอง 29  
30 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.10 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลปากคาด สพป. บึงกาฬ 88.10 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 32  
34 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 32  
35 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.90 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 87.88 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าก้อน สพป. สกลนคร เขต 3 87.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 87.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.90 ทอง 42  
43 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 86.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 86.30 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.30 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.24 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.10 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.94 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.80 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.70 ทอง 54  
55 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน สพป. อุดรธานี เขต 3 85.50 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.90 ทอง 59  
60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82.26 ทอง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน