ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 285
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 79.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน