ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปุน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 89.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.50 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 89.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.25 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.25 ทอง 14  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 84.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.25 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. ยโสธร เขต 2 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน