ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) สพป. เลย เขต 2 94.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 90.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านแชะ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 83.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 81.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 73 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน