ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 281
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไฮเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 83.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน