ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 95.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนยองแยง สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.25 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 88.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. เลย เขต 2 88.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 84.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.75 ทอง 17  
18 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 82.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.25 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน