ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 86.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองคัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.40 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.40 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านบก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.80 เงิน 17  
19 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 77.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนสังคมพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 73.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 1 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 71.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 71.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ สพป. มุกดาหาร 71.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 68.60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 68.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 67.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนชุมชนชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 65.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 62.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 62.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 2 62.20 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 61.80 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61.80 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 61.20 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สกลนคร เขต 3 60 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านพังงู สพป. อุดรธานี เขต 3 60 ทองแดง 46  
50 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 46  
51 โรงเรียนบ้านหนองไศล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 60 ทองแดง 46  
52 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 46  
53 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 46  
54 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 46  
55 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 46  
56 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 46  
57 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 46  
58 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 46  
59 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 60 ทองแดง 46  
60 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 46  
61 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน