ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตามุย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม สพป. สกลนคร เขต 2 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 1 88.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม สพป. มุกดาหาร 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านห่องเตย สพป. อำนาจเจริญ 81.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 ฯ สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 20  
22 โรงเรียนนาทรายนาม่วง สพป. อุดรธานี เขต 1 80.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.40 ทอง 22  
25 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 80.20 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านลาดค่าง สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโดนโอก สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.80 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 77.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 33  
34 โรงเรียนโนนไทย สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 73.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 73.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 73.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 72.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน สพป. บึงกาฬ 72.80 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 72.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านคอแลน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 72.20 เงิน 40  
42 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 71.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 70.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  
46 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 - -  
47 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
48 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน