ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรหมประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 3 89.80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.80 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 89.80 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. อำนาจเจริญ 89.80 ทอง 4  
12 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.80 ทอง 4  
13 โรงเรียนโสกน้ำขาว สพป. ยโสธร เขต 2 89.80 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 89.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สพป. เลย เขต 3 89.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.20 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 89.20 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 89.20 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านระหาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.20 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) สพป. นครพนม เขต 1 89.20 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านหนองปรึก สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.20 ทอง 16  
24 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.20 ทอง 16  
25 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.20 ทอง 16  
26 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.20 ทอง 16  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 88.20 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.20 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.20 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 87.80 ทอง 33  
37 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ สพป. สกลนคร เขต 1 87.80 ทอง 33  
38 โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.80 ทอง 33  
39 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน สพป. บึงกาฬ 87.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 87.40 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.40 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 87.40 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 87.40 ทอง 39  
45 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.40 ทอง 39  
46 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.40 ทอง 39  
47 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.40 ทอง 39  
48 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 48  
50 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 48  
51 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน