ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 274
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย สพป. หนองคาย เขต 1 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต 2 86.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ สพป. สกลนคร เขต 3 81.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต 2 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนแฝก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 29  
31 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล สพป. สกลนคร เขต 1 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ สพป. อุดรธานี เขต 3 76.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 74.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. ยโสธร เขต 2 73.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนห้วยหานประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.80 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ สพป. อุดรธานี เขต 1 73.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด สพป. นครราชสีมา เขต 1 72.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 71.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 68.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านตะบัล สพป. สุรินทร์ เขต 1 67.60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน