ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 17  
20 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 30  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77 เงิน 33  
36 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 77 เงิน 33  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 39  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 74 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 73 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านท่างาม สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72 เงิน 47  
49 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 71 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 71 เงิน 50  
54 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 71 เงิน 50  
55 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 71 เงิน 50  
56 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71 เงิน 50  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 70 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 70 เงิน 57  
61 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน