ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 88.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 86.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 86.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.20 ทอง 21  
24 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 84.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.60 ทอง 26  
30 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สพป. อุดรธานี เขต 1 83.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 82.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.80 ทอง 40  
43 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 สพป. บึงกาฬ 82.80 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 82.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.60 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 78.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 50  
51 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 75.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 68.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 67.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 66.40 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64.20 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน