ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนมหาราช 4 สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 17  
21 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 17  
22 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 17  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 23  
26 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 23  
27 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 37  
39 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านช่องยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนวราวัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 40  
42 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 40  
43 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 40  
44 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 44  
46 โรงเรียนสานตมโนนสมบูรณ์หนองแซง สพป. เลย เขต 3 76 เงิน 44  
47 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 44  
48 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76 เงิน 44  
49 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 74 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. อุดรธานี เขต 1 74 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 49  
53 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74 เงิน 49  
54 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 68 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 68 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน