ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านรุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92 ทอง 7  
14 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 22  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 25  
29 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 25  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 30  
34 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 30  
35 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 35  
39 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 40  
43 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 40  
44 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 40  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 79 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ สพป. ขอนแก่น เขต 5 79 เงิน 45  
49 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 79 เงิน 45  
50 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 45  
51 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 45  
52 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 79 เงิน 45  
53 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 45  
54 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป. อุดรธานี เขต 1 78 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 54  
56 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 54  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 76 เงิน 57  
60 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 76 เงิน 57  
61 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 76 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน