ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุ สพป. เลย เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาฮี สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 9  
14 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 14  
17 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 14  
18 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 14  
19 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 14  
20 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 14  
21 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 14  
22 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 14  
23 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 14  
24 โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 24  
28 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 24  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองอิโล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 78 เงิน 37  
41 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 37  
42 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 37  
43 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 43  
46 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 43  
47 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 43  
48 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 43  
49 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 76 เงิน 43  
50 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 43  
51 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 43  
52 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 52  
57 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 52  
58 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 74 เงิน 52  
59 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 52  
60 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 52  
61 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน