ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 95 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 14  
17 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย7 สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 28  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 35  
37 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 38  
41 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 46  
48 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77 เงิน 46  
49 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 74 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 56  
58 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 73 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 72 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านบะป่าคา สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 72 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน