ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับชุมพล สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 86.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม สพป. อุดรธานี เขต 1 86.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 85.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.80 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว สพป. อุดรธานี เขต 3 85.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.60 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 2 85.60 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหันเตย สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.60 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 84.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองสะโน สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านกุงขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.80 ทอง 44  
47 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 82.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 82.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.40 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง สพป. อุดรธานี เขต 2 81.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนปารวรรณศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 79.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.40 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 75.40 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน