ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน