ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดจาน สพป. สกลนคร เขต 3 80.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 78.40 เงิน 12  
14 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 78.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 77.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.40 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 77.40 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 77.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 77.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 77.20 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.20 เงิน 19  
23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 77.20 เงิน 19  
24 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.60 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 76.60 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76.40 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 76.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.20 เงิน 32  
34 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 75.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 75.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ สพป. อุดรธานี เขต 3 73.60 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 73.40 เงิน 42  
44 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 47  
48 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 71.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 70.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 69.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 69.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโนน สพป. มหาสารคาม เขต 2 68.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 67.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 66.60 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านตบหู สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65.60 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 65 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน