ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 249
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 68.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 66.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64.60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน