ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 248
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. มหาสารคาม เขต 2 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 84.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.20 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 83.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 83.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลอภิรดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 81.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 81.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. เลย เขต 2 80.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านเปรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า สพป. สกลนคร เขต 3 79.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านอำปึลกง สพป. สุรินทร์ เขต 3 71.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 71.20 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70.60 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านตาเครือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
49 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน