ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 99.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 99.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 99.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 99.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 90.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสงาว สพป. เลย เขต 1 85.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 83.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคำไผ่ สพป. บึงกาฬ 83.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 83.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 83.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนท่านาจานวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.30 ทอง 32  
33 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านติ้ว (คุรุราษฎร์สงเคราะห์ ) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 82.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น สพป. นครพนม เขต 1 80.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านโสกนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 75 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านกันเตรียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70 เงิน 48  
49 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 65 ทองแดง 49  
55 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 49  
56 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 49  
57 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน