ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 99.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 99.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 99.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 97 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ยโสธร เขต 1 93.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 93 ทอง 12  
14 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 91.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.50 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 90.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองกัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 89.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.50 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.50 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 31  
33 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนเทศบาลตลาดเเค (ทต.ตลาดแค) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านจานหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนศิลาโป่งคำ สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด สพป. เลย เขต 1 78.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 77.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านดงธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์" สพป. บึงกาฬ 75.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 75.50 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.50 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 74 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 72.50 เงิน 54  
55 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 55  
56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 56  
57 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.50 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 70 เงิน 58  
59 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน