ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 242
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 97 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 96.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 96.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96.50 ทอง 7  
10 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 96 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 96 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง 13  
14 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 95 ทอง 13  
15 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 94 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94 ทอง 16  
19 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 19  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 92 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านสวนหอม สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 91 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 25  
28 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 28  
30 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 89.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.50 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.50 ทอง 31  
34 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 37  
40 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 40  
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 40  
42 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านพระเสาร์ (สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 86 ทอง 43  
45 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 43  
46 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหัวแฮต สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 46  
49 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 49  
50 โรงเรียนนาขามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 52  
54 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 58  
60 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 58  
61 โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน